سرویس 6 پارچه سیسمونی مدل اشلی

قیمت : 0 ریال
سرویس 6 پارچه مدل اشلی پوشش داخلی گرانیت رنگ بدنه آبی - قرمز- گلبهی قابلمه 12 تابه تکدسته 12 شیرجوش 12 پیش بند

جزئیات